Adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Szarvas Bistro Vendéglátó Kft. (5540 Szarvas, Kossuth tér 3 2.) cégjegyzékszám: 04 09 013337,  adatvédelmi nyilvántartási azonosító: , a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Szervező) által üzemeltetett www.premierszarvas.hu oldalon megadott személyes adataimat az Adatkezelő piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing), valamint az ételrendelések feldolgozása céljából, a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje és ennek során részemre elektronikus hírlevelet és/vagy mobiltelefonra szöveges üzenetet küldjön. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a fent írt célból használja, illetve azokat csak e cél elérése érdekében továbbítja, a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően.

Fontos tudnivalók

A regisztráció során az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. A személyes adatok megadásával egyidejűleg az adatkezeléssel érintett személy kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak. Az érintett az info@premierszarvas.hu elektronikus e-mail címen tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését és törlését. Emellett, az adatkezeléssel érintett személyt megilleti a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Záradék

Alulírott önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen regisztráció során megadott személyes adataimat a Szarvas Bistro Vendéglátó Kft. (5540 Szarvas, Kossuth tér 3 2.) cégjegyzékszám: 04 09 013337 mint adatkezelő piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing), valamint az ételrendelések feldolgozása céljából kezelje és tárolja. Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem, és azt magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.

Az www.premierszarvas.hu -t üzemeltető Szarvas Bistro Vendéglátó Kft. eleget tett az adatvédelmi nyilvántartásba vételt érintő kötelezettségének, az adatkezelési tevékenységét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság számára a megfelelő formában eljuttatta.